ZERBITZUAK

AHOLKULARITZA
FISKALA

Zergadunek aurre egin beharreko Planifikazio Fiskaletik hasi eta Zergen Kudeaketaraino laguntzen dizugu. 

 • Sozietate eta Pertsona Fisikoen Planifikazio Fiskala.
 • Eskudun Erakundeen aurrean Sozietate eta Zergadunen ordezkaritza.
 • Zerga eta aitorpen ezberdinen azterketa eta prestaketa:
· Zuzeneko zergak
· Sozietateen gaineko zergak.
· Errentaren gaineko Zerga eta Aberastasunaren gaineko Zerga.
· Oinordetzak eta Dohaintzen gaineko Zerga.
· …
 
· Zeharkako zergak
· Balio erantsien gaineko Zerga.
· Eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko Zerga.
· …
 
· Zerga-prozedurak
· Zerga-kudeaketa, kontsultak, erreklamazioak.

LAN-ARLOKO
AHOLKULARITZA

Arlo honekin erlazionatutako edozein aspektu modu egainkor eta erosoan burutzen laguntzen dugu. 

 • Nominak egitea: altak, bajak, soldaten emate-agiriak.
 • Gizarte Segurantzako kotizazioen kudeaketa: Gizarte Segurantzako erregimen bakoitzerako kotizazio-buletinak osatzea, kuoten hobariak, eritasun eta istripuetako parteak bideratzea.
 • Lan-kontratuen kudeaketa: kontratuen formalizazioa eta erregistroa, epemugen kontrola, eta kontrataziorako modalitate eta onurei buruzko aholkularitza.
 • Erretiro, ezgaitasun, alarguntze, heriotza, zurztasun, eta abarrekin lotutako prestazioak eskatzeko laguntza.
 • Enplegu-erregulazioko espedienteak (EEE) eta kaleratze kolektiboak izapidetzea.

KONTABILITATE
ZERBITZUAK

Kontabilitatea gure bulegoetan eramatea eskaintzen dugu, neurrira eginiko gure programarekin, baita gure bezeroei oinarri kontableen mekanizazioan laguntza ere.

 • Kontabilitatea: fakturen mekanizazioa, banku-mugimenduak.
 • Amortizazioak, doitze-kontableak.
 • Merkataritza-erregistroko Liburu Ofizialen legalizazioa.
 • Urteko Kontuen prestaketa eta Merkataritza-erregistroan aurkezpena.
 • Balantzeak egitea eta finantza egoeren berri ematea.

MERKATARITZA
AHOLKULARITZA

Gure zerbitzuak eskaintzen ditugu Merkataritza-zuzenbideko Aholkularitzan.

 • Sozietate mota ezberdinen sortzea.
 • Enpresa berregituraketak: bat-egiteak, zatiketak, transformazioak, balio-trukeak, e.a.
 • Sozietateetako hainbat moldaketa: xede sozialaren aldaketa, kapital-handitzeak edo murrizteak, helbide-aldaketak, estatutu sozialen moldaketak.
 • Enpresen desegitea eta likidatzea.

BESTE
ZERBITZUAK

 • Maileguak, kredituak, leasing.
 • Alokairu, salerosketa… kontratuen erredakzioa.
 • Herentzi eta testamentuak…
 • Dohaintzak.